Scroll top

ADX Mobile

ADX Mobile là gì?

Là một hình thức quảng cáo của ADX trên mạng lưới các website của Admarket dưới dạng di động, bao gồm: Dân Trí, CafeF, Kenh14...Khách hàng được chủ động hoàn toàn trong việc lựa chọn website hiển thị, chọn lựa đối tượng tiếp cận mục tiêu cũng như chủ động quản lý ngân sách hiệu quả và quản lý chiến dịch quảng cáo.

Kích thước quảng cáo ADX Mobile

Popup - 640x1280px I-poster - 320x500px
popup 640x1280px I-poster
Top banner - 640x320px Medium - 300x250px
Top banner Medium
Catfish - 320x50px  
Catfish  

 Hỗ trợ cho các chiến dịch ADX để tăng tiếp cận trên di động.

Trở về

Câu hỏi liên quan